Rozważania różańcowe

Rozważania św. Gemmy Galgani

Tajemnica Zmartwychwstania

Dusza moja, o Jezu, pragnie Ciebie. Aby miłować Cię prawdziwie, wciąż będę rozważała w myślach Twoje męczarnie, Twoje rany, Twoją śmierć, Twój krzyż, Twoje zmartwychwstanie, a szczególnie Twoje wniebowstąpienie. Zwyciężyłeś, Jezu: Ty triumfuj zawsze! Jezu, obiecałeś mi to: jeżeli będę Twoją towarzyszką w cierpieniach, tym bardziej będę nią w chwale.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Miłuj Boga, który tak bardzo miłuje ciebie; wznieś się do Tego, który tak bardzo się dla ciebie uniżył. Nie widzisz, jaki jest czujny…? A ty, o moja duszo, okaż się taką, jaką On się okazuje względem ciebie; bądź czysta… bądź przejrzysta… Miłuj Twojego Jezusa, który cię wyzwolił z tak wielkiej nędzy… Miłuj Twojego Boga… Błogosław Twojego Pana…

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Bądź gotowy, Jezu, napełnij mnie Duchem, który w całości jest ogniem. Panie, wzmocnij mnie Twoją łaską, oczyść. Kim jesteś, Panie? Jesteś płomieniem i chciałbyś, aby w płomień zmieniło się moje serce. Wprowadź się do mnie, o Boży ogniu, spal mnie, o Jezu, przeniknij, ogniu, do mojego serca. O ogniu, który zawsze płoniesz, nigdy nie gasnąc, podobałoby się Tobie, abym ja płonęła Tobą.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

O Mamo, o Mamo! Jeśli jesteś mi Matką litościwą, to dlaczego zostawiasz córkę, która bardzo Cię miłuje? Kto bez Ciebie wysłucha moich modlitw? Kto usłyszy moje przyrzeczenia? Bez Ciebie jestem jak grzesznica… jak ubogi bez pomocy znikąd. Matko moja, dlaczego mnie zostawiasz? Zaprowadź do nieba również mnie.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Pytasz mnie, Mamo moja, jaka rzecz mnie pobudza, aby tak bardzo miłować Jezusa? I nie wiesz, co mi obiecałaś? Że jeśli będę towarzyszką w cierpieniach, będę również towarzyszką w chwale. Droga Matko, Twoim zadaniem w niebie jest modlitwa przebłagalna za grzeszników. Mój Jezu, chciałabym, aby mój głos dotarł do granic świata. Wezwałabym wszystkich grzeszników i powiedziałabym im, aby weszli do Twojego Serca.

Podobne rozważania

Rozważania św. Gemmy Galgani

Rozważania św. Gemmy Galgani

Rozważania św. Gemmy Galgani

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link