Rozważania różańcowe

Rozważania św. Gemmy Galgani

Zwiastowanie Maryi

Ty, Jezu, jesteś miłością wszystkich ludzi, Ty jesteś jedyną miłością: wykrzykuję to głośno. Chciałabym miłować Ciebie bardzo, Jezu! Z taką czystością, z jaką miłowały Cię dziewice; z takim męstwem, z jakim miłowali Cię męczennicy… A zatem tak, Jezu… Wybacz, Jezu, jeśli ośmielam się powiedzieć zbyt wiele: z taką miłością, z jaką miłowała Cię Twoja Mama.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Jezu, moje Odkupienie, oddaję Tobie chwałę, błogosławię Cię. Co mogę Ci dać za tak wiele darów, które mi przekazałeś? Moja dusza składa Ci nieskończone dziękczynienie. Jasne, o Jezu, że mniejsze niż niezliczone dobrodziejstwa, które Ty mi wyświadczyłeś… I moja nędzna dusza składa Ci dziękczynienie, nie tak jak powinna to czynić, lecz tak jak może. Ty, o Jezu, w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjmij mnie. Ofiaruję Tobie chwałę i modlitwy: przyjmij je również.

Narodzenie Pana Jezusa

Przybądź, Jezu, aby królować w moim sercu. Przyjdź, przyjdź, Jezu, bo Cię pragnę dniami i nocami… Przybądź, Jezu, do mojego serca, bo tęsknię za Tobą. Bądź gotowy, Jezu… Bądź gotowy, Jezu, bo moje serce czeka na Ciebie. Pospiesz się… Czy widzisz, jak ono cierpi? Moje serce rośnie, Panie, i czuje tę słodycz, którą może dać jedynie Boże miłosierdzie.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Ofiaruję Tobie całą siebie. Uczyń ze mną to, co chcesz. Oddaję Ci, Jezu… Lecz co Ci powinnam dać, jeśli nie mam ani jednego zdrowego zmysłu? Umartwienie zmysłów, wyrzeczenie woli… To ofiaruję Tobie. Ofiaruję Ci również, o Jezu, małe owoce mojego bólu… A następnie… Wszystko, o Jezu, co Ci może ofiarować dusza odkupiona przez Twoją mękę. Niech będzie uwielbiony Jezus, Słowo niestworzone!

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tylko Ciebie, Jezu, jedynie Ciebie szukam, chcę tylko Ciebie. A jeśli się żalę, Jezu, to nie słuchaj mnie. Gdy Cię pragnę, Jezu, nie zostawiaj mnie. Kiedy Cię szukam, nie opuszczaj mnie. Bądź zawsze ze mną, o Panie. Ja jestem cała z Serca Jezusa. Chcę być Twoją ofiarą za grzeszników i chcę umrzeć jako ofiara. Jezu, ci biedni grzesznicy, nie opuszczaj ich. Jestem gotowa uczynić wszystko, by ich ratować.

Podobne rozważania

Rozważania św. Gemmy Galgani

Rozważania św. Gemmy Galgani

Rozważania św. Gemmy Galgani

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link