Rozważania różańcowe

Tajemnice bolesne ze św. o. Maksymilianem M. Kolbe

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili. Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie, im więcej będzie wstrętu i odrazy, tym większe będzie okazanie miłości.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Kto potrafi dużo cierpieć dla miłości, ten może się cieszyć, że jego miłość jest głęboka.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości.

Tajemnica niesienia krzyża

Im dusza silniejsza i mężniejsza z pomocą łaski Bożej się staje, tym i większy krzyż na jej ramiona wkłada Bóg, by jak najwierniej życiem swym obraz Ukrzyżowanego odzwierciedliła.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

O wiele więcej sobie zaskarbimy, kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami – jak Pan Jezus na krzyżu – będziemy się starali za wszystkich modlić i wszelkimi sposobami… do Boga przez Niepokalaną ich pociągnąć i z Nim najściślej złączyć.

Źródło: siostrymi.pl

Podobne rozważania

Tajemnice radosne ze św. o. Maksymilianem M. Kolbe

Tajemnice światła ze św. o. Maksymilianem M. Kolbe

Tajemnice chwalebne ze św. o. Maksymilianem M. Kolbe

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link