Rozważania różańcowe

Rozważania różańcowe fatimskie

Zwiastowanie Maryi

Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź pozdrowiona Dziewico i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą! Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, św. Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona! Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko Kościoła i Królowo Apostołów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami, gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.

Narodzenie Pana Jezusa

Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj, która nam rodzisz Dawcę życia! Witaj, radości ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.

Ofiarowanie Pana Jezusa

O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo anielskiej czystości! Oddana Bogu bez reszty. Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi, św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: Jestem cały Twój.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Wraz ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat lepszym.

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link