Rozważania różańcowe

Różaniec o pokój (taj. chwalebne)

Tajemnica Zmartwychwstania

Pokój to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Świat sam z siebie nie może dać takiego pokoju, bo po prostu go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić Tego, który zwyciężył śmierć i grzech, aby i dziś udzielił pokoju.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Po wniebowstąpieniu Apostołowie mają iść na cały świat z misją niesienia pokoju. Ewangelia, którą mają głosić, to Dobra Nowina o zbawieniu –  przesłanie pokoju. Wielu ludzi odrzuca dziś to przesłanie, żyjąc, jakby Boga nie było. Prośmy dla siebie i dla nich o dar wiary.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami, potrafią przebaczyć czy wyciągnąć rękę na zgodę. Ci, którzy żyją tylko według ciała, szukają zemsty i odwetu. Duchu Święty, działający wciąż w swoim Kościele, „nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane”. Duchu Pocieszycielu, udziel światu daru jedności i pokoju.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Ile razy Maryja ukazuje się ludziom, zawsze wskazuje na różaniec i jak w Fatimie przypomina: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Posłuszni Jej poleceniu weźmy ufnie różaniec do rąk. Jak mówił błogosławiony prymas Stefan Wyszyński: na różańcu można wszystko uprosić.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do Litanii loretańskiej wezwanie Królowo pokoju, módl się za nami. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę. Z ufnością prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało! Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś Królową.

Źródło: gloria.tv

Podobne rozważania

Różaniec o pokój (taj. radosne)

Różaniec o pokój (taj. światła)

Różaniec o pokój ze św. Janem Pawłem II

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link