Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Zwiastowanie Maryi

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.
(Łk 1, 38)

Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Zwiastowanie to moment spotkania Maryi z aniołem. To spotkanie zaowocowało ważnymi decyzjami, zainspirowało do powiedzenia Bogu absolutnego „tak”. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam odkryć rolę aniołów w naszym życiu i wzywać ich wstawiennictwa.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Wielbi dusza moja Pana.
(Łk 1, 46)

Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Nawiedzenie św. Elżbiety to moment spotkania Maryi z Jej krewnymi. To spotkanie zaowocowało modlitwą uwielbienia Magnificat. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak zmienić charakter naszych rodzinnych spotkań, aby prowadziły nas do modlitwy.

Narodzenie Pana Jezusa

Maryja zachowywała te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
(Łk 2, 19)

Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Narodzenie Jezusa Chrystusa to moment przeżywany w gronie najbliższej rodziny. Maryja, Józef i Jezus są razem. To spotkanie zainspirowało Maryję do refleksji. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak zmienić charakter naszych rodzinnych spotkań, aby prowadziły nas do refleksji i zadumy nad działaniem Boga w ludziach.

Ofiarowanie Pana Jezusa

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
(Łk 2, 35)

Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Ofiarowanie Jezusa w świątyni to moment spotkania Maryi z ludźmi świętymi: z Symeonem i Anną. To spotkanie przygotowało Maryję na trudne chwile cierpienia. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak wykorzystać spotkanie z ludźmi świętymi, aby być kiedyś gotowym na przeżywanie tajemnicy krzyża.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
(Łk 2, 49-50)

Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Znalezienie Jezusa w świątyni to moment spotkania Maryi ze swoim Synem. Słowa Jezusa zaskoczyły Ją. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż tak wykorzystać spotkania i rozmowy z naszymi dziećmi, aby z pokorą akceptować plany Boga wobec nich.

Źródło: ks. Marek Gilski www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link