Rozważania różańcowe

Zwiastowanie Maryi

Zwiastowanie Maryi

Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.Ps 143,10
Dobry Boże bardzo pragnę wykonywać Twoją Wolę, Ty Jesteś jedyną drogą. Dziękuję za każdą radość i za każdy krzyż, który po ludzku patrząc jest nie do przyjęcia, jednak prowadzi prosto do Ciebie. Maryja bez zawahania przyjęła Twoją Wolę.
Maryjo naucz nas przyjmować wszystko co pochodzi od Boga.

Nawiedzenie św. Elżbiety

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś kto się lęka, nie wydoskonali się w miłości. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.1 J 4,18
Dobry Boże pomóż mi mimo różnych przeciwności wydoskonalić się w miłości. Maryja udała się do Elżbiety, która mieszkała wiele kilometrów od Nazaretu. Nie bała się trudnej drogi wiodącej przez góry, bo wiedziała, że z Nią jest Bóg Prawdziwy - Najdoskonalsza Miłość.

Narodzenie Pana Jezusa

O nic zbytnio się nie troskajcie, ale w każdej sprawie swoje prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.Flp 4,6-7
Maryja z Józefem nie mogli znaleźć dla siebie miejsca. Jezus nie przyszedł na świat w godnych warunkach, lecz urodził się wśród zwierząt na sianie. Jednak nie przeszkodziło to w wypełnieniu woli Ojca, bo potem na krzyżu Jezus mógł powiedzieć na krzyżu Wykonało się.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.1 J 4,16
Maryja ofiarowała Bogu swój największy Skarb- nie zatrzymała Go dla Siebie. Dzielmy się w codzienności naszą miłością z innymi. Dzielmy się Jezusem wszystkim, co pochodzi od Niego-  umiejętnościami, talentami, czasem, a będzie nam dodane.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.2 Kor 12,9
Maryja z Józefem z poczuciem winy i z umartwieniem szukali Jezusa. Jednak pomimo tego nie zabrakło im zaufania i wiary. Bierzmy z nich przykład - pomimo przeciwności nie traćmy nadziei i wiernie bądźmy przy Bogu, bo On przy nas jest przez cały czas, a najbardziej, gdy tego nie czujemy.

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link