Rozważania różańcowe

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Zwiastowanie Maryi

Posłał Bóg anioła Gabriela do Dziewicy; a Dziewicy było na imię Maryja. (Łk 1, 26-27)

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (Łk 1, 39-40)

Narodzenie Pana Jezusa

Kiedy Maryja z Józefem przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna i owinęła Go w pieluszki. (Łk 2, 6-7)

Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja i Józef, według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga. (Łk 2, 22.27-28)

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Wrócili do Jerozolimy szukając Jezusa, ale dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. (Łk 2, 43.45-46)

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link