Rozważania różańcowe

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

Tajemnica Zmartwychwstania

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (J 11,25)

Tajemnica Wniebowstąpienia

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20)

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami. (Dz 2,4)

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. Już nigdy istnieć nie przestanę. (Syr 24,4.9)

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1)

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link