Rozważania różańcowe

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Wtedy przyszedł Jezus z uczniami do ogrodu, zwanego Getsemani, począł się smucić i odczuwać trwogę. (Mt 26, 36-37)

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Jak baranek na rzeź prowadzony. (Iz 53, 3.7)

Tajemnica cierniem ukoronowania

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Jezusowi na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! (Mt 27, 29)

Tajemnica niesienia krzyża

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, ponieważ jestem cichy i pokorny sercem. (Mt 11, 29)

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Mrok ogarnął całą ziemię; ziemia zadrżała, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. (Łk 23,46)

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link