Rozważania różańcowe

Tajemnice bolesne wg Litanii do Serca Jezusowego

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.

Tajemnica niesienia krzyża

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link