Rozważania różańcowe

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Największym zaszczytem
udzielonym duszy przez Boga
nie jest to, że daje wiele,
lecz to, że wiele żąda od niej.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Widząc niepokój w Kanie młodych oblubieńców
Powiedziałaś Synowi, co było ich troską,
Tyś współczuła w kłopotach biednych nowożeńców
I znałaś niepojętą Jezusa moc Boską.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

O Jezu! mimo mej maleńkości
chciałabym oświecać dusze
jak Prorocy, Doktorzy, odczuwam powołanie Apostoła
chciałabym w tym samym czasie
głosić Ewangelię w pięciu częściach świata…

Przemienienie na Górze Tabor

By żyć miłością, nie w Taboru chwale
Stawiać nam trzeba przybytki na ziemi,
Lecz za Jezusem mężnie i wytrwale
Wciąż postępować śladami krwawymi.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Więc żyć miłością jest to – Królu chwały -
Żyć Twoim życiem – wesele przeczyste!
Jak Ty ukryty żyjesz w hostii białej,
Tak ja się ukryć chcę z Tobą, o Chryste!

Źródło: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Agenda liturgiczna, Flos Carmeli, Poznań 2005

Podobne rozważania

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic radosnych

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic bolesnych

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link