Rozważania różańcowe

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic radosnych

Zwiastowanie Maryi

Gdy Ci anioł zwiastował poczęcie, Dziewico!

Boga, który świat cały trzyma w mocy swojej,

Wydawałaś się trwożną, dziwna tajemnico!

Boś myślała o skarbie dziewiczości Twojej.

Ja pojmuję, że dusza Twa pokorna, czysta.

Tak drogą była Bogu, jak w niej przebywanie,

Ja wiem, że tylko ona, jasna, promienista,

Mogła służyć samemu Stwórcy za mieszkanie!

Nawiedzenie św. Elżbiety

Ty mi dajesz rozumieć, że iść w Twoje ślady,

To nie jest trudną rzeczą, Królowo wybranych!

Wąskiej do nieba ścieżce nie dałabym rady,

Gdybyś przez nią nie wiodła blaskiem cnót świetlanych.

Przy Tobie pragnę zawsze pozostać maleńką,

Niechaj Twoja pokora przykładem mi będzie,

W domu świętej Elżbiety poznałam, Mateńko,

Jak ziarna miłosierdzia mam rozsiewać wszędzie!

Narodzenie Pana Jezusa

Gdy słyszę, jak cichutko Słowo Boże kwili!

Kiedy widzę, jak Stwórca w pieluszki spowity…

Maryjo, czy mam zazdrościć Aniołom w tej chwili?

Ich Bóg jest moim Bratem, to rozkoszy szczyty!

Kocham Cię, żeś, Najświętsza, u ziemskich wybrzeży

Kwiat niebiański z Bożego tchnienia rozwinęła

I, że przyjmując hołdy królów i pasterzy,

Radość ukryłaś w sercu, żeś Boga poczęła.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Kocham Cię, że zniżając świętość swą, z innymi Niewiastami

niesiesz Syna swego do Świątyni,

Za to, że Go podajesz rękami własnymi

W objęcia Symeona, Najświętsza Władczyni.

Jam najpierw uniesiona, szczęśliwa, wsłuchana

W hymn chwały, lecz gdy starzec swe proroctwo wieści,

Do serca mego trwoga napływa o Pana,

Twoje, Matko, przeszywa ostry miecz boleści!

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Na koniec Go wśród grona uczonych znajdujesz,

Gdzie budzi podziw starców dookoła siebie

I wołasz: „ach, mój Synu! – drżąca obejmujesz

Oto wraz z ojcem płacząc, szukaliśmy Ciebie!”

I gdy tulisz do łona jedyne swe Dziecię,

Słyszysz prostą odpowiedź Jezusa Małego:

„Czemuście mnie szukali? – Czyż o tym nie wiecie!

Iż trzeba, bym o rzeczach myślał Ojca mego?!”

Źródło: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Agenda liturgiczna, Flos Carmeli, Poznań 2005

Podobne rozważania

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic światła

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic bolesnych

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link