Rozważania różańcowe

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus prosi Jana Chrzciciela o chrzest, choć wydaje się, że role powinny się odwrócić. Ten, który miał przygotować ludzi na przyjście Bożego Baranka, ma na oczach wszystkich udzielić chrztu Synowi Bożemu. To wszystko musiało się jednak dokonać, by objawiła się chwała Boża: „To jest mój Syn Umiłowany – Jego słuchajcie”. Nie Jana Chrzciciela, ale Tego, który jest umiłowanym Dzieckiem Boga. Każdy z nas, przez chrzest święty, stał się umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga. Traktujesz ten zaszczyt poważnie, czy dla ciebie to tylko puste słowa?
Święty Michale Archaniele, pomagaj mi wyrzekać się szatana, jak uczynili to rodzice w moim imieniu podczas mojego chrztu świętego. Czuwaj nad moim powołaniem. Pomóż je odczytać i wytrwać na drodze, którą przygotował mi Umiłowany Syn Boga Ojca.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Wydawać by się mogło, że Jezus wcale nie chciał pomóc nowożeńcom – w końcu to wesele młodych, ich problem, że wino skończyło się tak szybko. Syn Boży czuł, że to jeszcze nie jest dobry moment, by dokonać pierwszego cudu. Maryja, jak każda dobra matka, całym sercem pragnęła pomóc i głęboko ufała, że Jezus to uczyni. Dlatego prosiła, by zrobić wszystko, co powie Jej Syn. Tak często widzimy osoby, które potrzebują pomocy. Wyciągnięcie pomocnej dłoni czasami nie jest nam „po drodze”, koliduje z innymi planami. Zastanawiałeś się, jakbyś się poczuł, gdybyś to ty potrzebował pomocy?
Święty Michale Archaniele, nie pozwól bym zmarnował jakąkolwiek okazję do czynienia dobra. Niech to pragnienie każdego dnia wypełnia me serce.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Każdy, kto swoim życiem jest blisko Kościoła, mógłby pomyśleć, że nie potrzebuje nawrócenia. Żyje według przykazań, kocha bliźnich, nie zaniedbuje praktyk religijnych. A Jezus tym bardziej przypomni potrzebę nawracania się. Niejednokrotnie przypomną się także inne słowa Jezusa: „Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień”. Głosić Ewangelię – takie zadanie zostawił Chrystus swoim Apostołom. Ale ta misja dotyczy każdego z nas. W tym wszystkim chodzi o to, by świadczyć życiem o Jezusie, głosić wśród najbliższych Jego naukę. Do tego jesteśmy wezwani.
Wodzu niebiańskich wojsk, daj mi wytrwałość, bym nie przestawał nawracać się, bo tylko praca nad grzechem i słabością może doprowadzić mnie do prawdziwej wolności.

Przemienienie na Górze Tabor

Ciągle dostrzegamy potrzebę zmiany swojego zachowania, charakteru, nawyków, postrzegania świata, odnoszenia się do najbliższych. „W tym roku na pewno zmienię…” – tak brzmią postanowienia noworoczne niejednego człowieka. Ty też takie podejmujesz? Jak długo udało Ci się w nich wytrwać: tydzień, miesiąc? A to tylko dlatego, że chcemy się zmieniać na własną rękę, pokazać całemu światu, że jesteśmy w stanie coś zrobić ze sobą – sami, bez pomocy innych. Z pomocą Jezusa wszystko przychodzi łatwiej. Bo Jezus ma moc uzdrowienia, przebaczenia i przemiany.
Święty Michale Archaniele, za każdym razem, gdy chcę rozpocząć pracę nad sobą, przypomnij mi i nakieruj na Tego, który jest Lekarzem. On ma moc, by uleczyć i przemienić moje serce.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Chleb, który spożywamy każdego dnia, gwarantuje przeżycie, bo zaspakaja nasz głód. Człowiek, modląc się o chleb powszedni, ma na myśli całość pożywienia, którym karmi się na co dzień i o które zabiega. Czasami zabiega zbyt mocno, bo kosztem niedzielnej Mszy św., wieczornej modlitwy, wspólnych posiłków z rodziną, ponieważ tym chlebem doczesnym zaczął nazywać wszelkie dobra, którymi się posługuje. Jezus daje inny chleb, gwarantujący nieśmiertelność. Chleb, którym jest On sam, daje życie wieczne w pełni szczęścia i radości.
Książę Niebieski, Święty Michale Archaniele, który nieustannie adorujesz Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spraw, bym na końcu czasów mógł razem z Tobą śpiewać pieśń uwielbienia za dar Eucharystii.

Źródło: oprac. Joanna Chłopecka, whoislikegodblog.wordpress.com

Podobne rozważania

Rozważania o aniołach do tajemnic radosnych

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic bolesnych

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link