Rozważania różańcowe

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic chwalebnych

Tajemnica Zmartwychwstania

Po cierpieniu i trwodze, Chrystus wstaje z grobu. Ten, który umarł, znów żyje, jest ze swoimi uczniami, łamie chleb i błogosławi. Uczniowie wybrali się do Emaus i w drodze spotkali Jezusa. Rozmawiali z Nim, choć nie wiedzieli, że to ich Nauczyciel. Czy znajdujesz czas na rozmowę ze swoim Mistrzem? Czy spotykasz się z Nim na niedzielnej Eucharystii, sakramencie śmierci i zmartwychwstania?
Święty Michale Archaniele, spraw, bym przepełniony miłością do Chrystusa, przekazywał radosną wieść zmartwychwstania tym, którzy żyją w mroku śmierci.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Nikt nie lubi pożegnań, szczególnie tych ostatnich i zapewne każdy z nas, stając w progu takich doświadczeń, jest w stanie zrobić wszystko, byle tylko zatrzymać bliską osobę przy sobie. Chrystus, wypełniwszy do końca wolę Ojca, otoczony chwałą wstępuje do nieba. I tak jak uczniowie, stalibyśmy i wpatrywali się w obłok, który zabrał Chrystusa sprzed ich oczu. Ale aniołowie rozmawiający z uczniami przypominają, że Jezus do nas powróci. Dlatego musimy trwać w oczekiwaniu na Jego przyjście, jak roztropne panny z ewangelicznej przypowieści.
Święty Michale, Boży Archaniele, dodaj mi siły i wytrwałości, bym wypełniając przykazania i kochając bliźnich, z pomocą łaski mógł zjednoczyć się na zawsze z Chrystusem, którego miłość była silniejsza od śmierci.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Duch Święty od początku istnienia Kościoła mocno w nim działa. Apostołowie jako pierwsi zostali obdarzeni Jego charyzmatem – darem języków. Te wszystkie dary Ducha, o których mówi Pismo Święte, nie są zarezerwowane tylko dla świętych. One mają stać się dla każdego człowieka pomocą. Właśnie teraz najbardziej potrzebujemy Ducha męstwa i odwagi, by skutecznie walczyć z pokusami ducha złego. Tylko Duch pochodzący od Ojca i Syna będzie dla nas pomocą w wyznawaniu wiary, dawaniu świadectwa swoim życiem.
Michale Archaniele, w mocy Ducha Świętego naucz mnie skutecznie odrzucać pociski Złego, bym zawsze umiał wybierać wolność, którą mam w Jezusie Chrystusie.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Patrząc na nasze mamy widzimy, jak wiele mają na głowie. To matka troszczy się o wychowanie dzieci. Ona, z pomocą swojego męża, rozgrzewa płomień domowego ogniska. Ona pociesza, przytula, a czasem i upomina. Maryja, przyjmując Boże Macierzyństwo, przyjęła rolę matki podwójnie. Bo do zadań, których jesteśmy świadkami w swoich domach, musiała zmierzyć się jeszcze z jednym, bolesnym – patrzeć na śmierć własnego Syna. I choć ciężko jest nam sobie wyobrazić, co wtedy czuła, to jednak zniosła ten ból w swoim sercu. A teraz, wzięta z ciałem i duszą do nieba, otacza swoim płaszczem wszystkich ludzi jako Matka.
Święty Michale Archaniele, który cieszysz się pięknem i nieustanną obecnością swojej Królowej, wyjednaj mi łaskę szczególnego z Nią zjednoczenia, bo będąc w ramionach Matki, nie muszę się o nic trwożyć.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Wszystkie zastępy aniołów w niebie cieszą się, że mają tak wspaniałą Królową. Radują się nie tylko aniołowie, ale całe niebo i cała ziemia. Maryja jest Królową naszych myśli, czynów, naszych rodzin i naszych relacji. Ona króluje w naszych domach, w pracy, w szkole. Jezus pod krzyżem dał nam Maryję jako Matkę. Jak ją traktujesz? Czy jako wielką, przemożną Panią, kochaną Matkę, której ciepło odczuwasz w swoim sercu, z której łona narodziłeś się powtórnie, z którą rozmawiasz o wszystkim, co cię martwi?
Święty Michale Archaniele, daj mi łaskę zapatrzenia się w piękno Maryi, Królowej i Pocieszycielki - w piękno Ucieczki strapionych i Wspomożycielki wiernych.

Źródło: oprac. Joanna Chłopecka, whoislikegodblog.wordpress.com

Podobne rozważania

Rozważania o aniołach do tajemnic radosnych

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic światła

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic bolesnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link