Rozważania różańcowe

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic bolesnych

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Godzina cierpienia zbliżała się nieuchronnie. Jezus wiedział, jak wielki ból sprawią Mu oprawcy. Mimo to z posłuszeństwem przyjął wolę swojego Ojca. Miał wiele zmartwienia z powodu zbliżającej się męki, jednak nie zapomniał o tych, którzy byli z Nim przez ostatnie trzy lata. Nie zapomniał ich ostrzec o potrzebie czujności w każdej godzinie. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Scena modlitwy w Ogrójcu jest dla nas lekcją troski i pokory. Dla nas, którzy niejednokrotnie staniemy w obliczu cierpienia z powodu choroby w rodzinie, zniewolenia, nałogu, śmierci. Troski o innych, o ich dobro, bo nigdy nie wiemy, czy nasz brat, siostra, nie mają większego cierpienia od nas. Lekcją pokory, by z wiarą przyjmować wolę samego Boga.
Święty Michale Archaniele, kiedy przyjdzie cierpienie, wspieraj nas swoją łaską. Posyłaj aniołów, aby pomagali nam w najtrudniejszych chwilach życia.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Znieść cierpienie w milczeniu to wielka sztuka. Żołnierze prowadzili Jezusa od Annasza do Heroda, aż w końcu do Piłata, by któryś z nich wydał wyrok skazujący. Żaden z nich go nie wydał, a Jezus milczał i w milczeniu modlił się za tych, którzy chcieli Jego śmierci. Ile razy przyszło nam wydać na kogoś wyrok? Nieświadomie skazać kogoś na „śmierć”, na samotność, cierpienie, łzy. Ile to razy ktoś nas osądził, choć mieliśmy pewność, że jesteśmy bez winy. Jaka była wtedy nasza reakcja? Taka jak Chrystusa – milcząca, czy może taka jak rozwścieczonych Żydów?
Archaniele Boży, ucz nas przyjmować z pokorą cierpienie i w nim ofiarować Bogu tych, którzy nas osądzają, skazują na osamotnienie i ból. Ucz nas łagodności, byśmy nie sądzili tych, którzy nic nam nie zawinili.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Wyśmiany i opluty Król Żydowski. Zamiast królewskich szat – szkarłat. Zamiast korony – wieniec z cierni. Zamiast berła – trzcina. Oprawcy, patrząc na Jezusa, dobrze się bawili. Jezus, patrząc na oprawców, litował się. Wiedział, że to cierpienie dla ludzkiego zbawienia jest potrzebne. Przyjąć koronę cierpienia jak Chrystus – nie jest to proste zadanie. Ale tak często można usłyszeć, że bycie chrześcijaninem w naszych czasach jest staroświeckie i nudne, bo przecież lepiej żyć na własną rękę, samemu o wszystkim decydować, być panem swojego losu.
Książę wojsk niebieskich, gdy zabraknie mi sił w znoszeniu obelg dla Chrystusa, umocnij mnie, bym nigdy nie wyparł się korony cierpienia, która przyniesie mi prawdziwie królowanie z Chrystusem w niebie.

Tajemnica niesienia krzyża

Dzisiejszy świat ciągle próbuje nam wbić do głowy, że tylko indywidualne i egoistyczne, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, podejście do życia może przynieść sukces. Uparte dążenie do celu, samozaparcie, dominacja, ambicja. Oto współczesny obraz człowieka sukcesu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby Jezus w naszych czasach chciał być człowiekiem sukcesu? Śmierć na krzyżu trzeba byłoby rozpatrywać w kategorii porażki. A jednak. Sukces Jezusa jest ponadczasowy. Zbawienie może otrzymać każdy, trzeba tylko wejść na jego drogę. Stać cię na to?
Święty Michale Archaniele, dopomóż, bym zawsze pragnął zbawienia dla siebie i innych. Spraw, bym zawsze pragnął zwycięstwa i sukcesu – życia wiecznego.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Siedem ostatnich słów, które wypowiedział Chrystus z krzyża. Słowa, które choć są rozproszone w czterech Ewangeliach, tworzą testament przebaczenia, zawierzenia, samotności, troski, ufności i cierpienia. W nich zawarta jest cała nauka, która głoszona przez Jezusa znalazła dopełnienie na Krzyżu. Gdyby Tobie przyszło wypełnić wolę Boga – umrzeć na krzyżu dla zbawienia ludzi – przyjąłbyś to z ufnością? Czy byłbyś w stanie umrzeć z miłości?
Archaniele Michale, chcę być rozciągnięty na krzyżu, chcę wszystkich boleści i cierpień. Ucz mnie przyjmować krzyż z wiarą, że to cierpienie przyniesie radość zmartwychwstania.

Źródło: oprac. Joanna Chłopecka, whoislikegodblog.wordpress.com

Podobne rozważania

Rozważania o aniołach do tajemnic radosnych

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic światła

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link