Rozważania różańcowe

Rozważania wokół wiary i Biblii

Zwiastowanie Maryi

Oto Ja Służebnica Pańska niech Mi się stanie według słowa Twego. W tych słowach kryje się wiele. Odwaga, służba Bogu, całkowite otwarcie się na Bożą wolę. Maryja nie zachwiała się w odpowiedzi ani nie przejmowała się zdaniem ludzi. Nie ma w Niej tego pytania co ludzie powiedzą? Uwierzyła do końca i dlatego chwalą Ją wszystkie pokolenia.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Najpiękniejsze pozdrowienie jakie mogło się przydarzyć w życiu Elżbiety. Czekając przez całe życie na potomstwo - nie zwątpiła. Oddana Bogu całe życie. Bóg nagrodził Jej wytrwałość i pobożność napełniając Duchem  Świętym. 

Narodzenie Pana Jezusa

Gdyż nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Jezus Chrystus to wzór cichości i pokory serca. Czyż to nie jest piękne naśladować Króla, który narodził się w ubóstwie? Który nie chce bogactwa, a w dodatku chce nam służyć?

Ofiarowanie Pana Jezusa

Symeon był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Być jak Symeon - sprawiedliwym i pobożnym, przez całe życie czekać. Być wytrwałym, niezachwianym i ofiarnym w tym, co wszczepił w nas Duch Święty, by odejść w pokoju i ujrzeć zbawienie. 

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do Mego Ojca? Jezusa można znaleźć w tym, co należy do Jego Ojca... Czyli w codziennym różańcu, w Eucharystii, ale też w pomocy ludziom w potrzebie i w świadectwie naszej wiary. Wszystko po to, by nasi bliźni widzieli w nas Jezusa i z Nim się  jednoczyli.

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link