Rozważania różańcowe

Rozważania w oparciu o Pismo Święte

Tajemnica Zmartwychwstania

Nie ma Go tu - zmartwychwstał jak powiedział.(Mt 28, 6)Wielu ludzi mówi, że Boga nie ma... Nie należymy do tej grupy ludzi, lecz do tej, która wierzy w Jego zmartwychwstanie. Módlmy się za niewierzących, by uwierzyli w zmartwychwstanie Pana. 

Tajemnica Wniebowstąpienia

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.(Mk 16, 19) Zastanówmy się - czy my po rozmowie z Jezusem na modlitwie, potrafimy być wśród ludzi świadkami spotkania Boga w naszym życiu?

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Nagle rozległ się szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.(Dz 2,2)Zastanówmy się: czy potrafimy uszanować świętość naszego życia? Czy potrafimy uszanować pomoc Ducha Świętego, który napełnia ”cały dom” naszego serca?

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.(J 12,2)Maryja jest Królową wszechświata - księżyc pod Jej stopami, a gwiazdy tworzą Jej wieniec. Mamy wielkie szczęście, że mamy taką Matkę i Królową życia. 

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój w słupie obłoku - już nigdy istnieć nie przestanę.(Syr 24,4) Prośmy Maryję w codziennej modlitwie, abyśmy przez pobożne życie dostąpili łaski mieszkania w niebie razem z Jezusem. 

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link