Rozważania różańcowe

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Tajemnica Zmartwychwstania

Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa, która piekło ogałacasz,
bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa,
bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia.
Przybytku chwalebny, Królowo Aniołów,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Witaj, matko Baranka i Pasterza,
podporo wiary naszej mocna,
o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,
woni, dobry zapachu Chrystusa,
bramo wzniosłej tajemnicy.
Przybytku sławny pobożności, Królowo Wyznawców,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Witaj, Ty apostołów niemilknące usta,
radości wszech ludzkich pokoleń,
kluczu królestwa Chrystusa,
przez którą stworzenie się odnawia,
pierwszy owocu odrodzenia w Duchu.
Przybytku Ducha Świętego, Królowo Apostołów,
Domie złoty, Święta Maryjo – módl się za nami.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Witaj, prawzorze jasny naszego zmartwychwstania,
moście wiodący z ziemi ku niebiosom,
bramy raju nam otwierająca,
kwiecie nigdy nie więdnący,
zaślubiająca dusze wierne Panu.
Królowo wniebowzięta, Panno wsławiona, Matko
nieskalana, Święta Maryjo – módl się za nami.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom,
dobroci Boża śmiertelnym życzliwa,
zagrodo duchowych owieczek,
listowie, w którego obfitym cieniu wielu się ukrywa,
Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa.
Królowo wszystkich Świętych, Królowo pokoju,
Królowo Polski,Święta Maryjo – módl się za nami.

Podobne rozważania

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link