Rozważania różańcowe

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi,
przez którą raj nam się otwiera,
która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci,
przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników.
Gwiazdo zaranna, Matko Kościoła, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Święta Maryjo – módl się za nami.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Witaj, przez którą jaśnieje radość,
któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych,
miłości wszelkie przewyższająca pragnienie,
weselna dusz świętych przyjaciółko,
alkowo przeczystych zaślubin.
Wspomożenie wiernych, Matko łaski Bożej, Królowo rodzin, Święta Maryjo – módl się za nami.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły,
nowino sprzeciw budząca niewiernych,
która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców,
która uczonym wykazujesz nieuctwo,
bo sieci Rybakom napełniasz.
Królowo Proroków, Matko dobrej rady,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Przemienienie na Górze Tabor

Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące,
ukazująca nam życie anielskie,
któraś nikomu nie wyjawiła swej tajemnicy,
która nas chwałą przyodziewasz,
osłono nad światem szersza niźli chmura.
Bramo niebieska, Zwierciadło sprawiedliwości,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Witaj, stole pełny bogactw pojednania,
bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy,
Służebnico Świętego Pokarmu,
życie mistycznej i radosnej uczty,
miodem i mlekiem płynąca.
Arko przymierza, Uzdrowienie chorych,
Matko najczystsza, Święta Maryjo – módl się za nami.

Podobne rozważania

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link