Rozważania różańcowe

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Zwiastowanie Maryi

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę,
pełna wiary w sprawy milczenia godne,
która dziewiczość łączysz z macierzyństwem,
drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił,
Ty, co ogarniasz Nieogarnionego.
Święta Boża Rodzicielko, Panno roztropna,
Matko dziewicza, Święta Maryjo – módl się za nami.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Witaj, która od łez uwalniasz Ewę,
bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy,
boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika,
szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.
Panno łaskawa, Panno czcigodna, Przyczyno naszej
radości, Święta Maryjo – módl się za nami.

Narodzenie Pana Jezusa

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,
łono Boskiego wcielenia,
przez którą Stwórca dzieckiem się staje,
boś porodziła Wybawiciela pojmanych,
która nam rodzisz Rodziciela życia.
Matko Chrystusowa, Matko Zbawiciela,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Witaj, ukazująca Chrystusa – Pana, ludzi Przyjaciela,
tronie najświętszy Tego, co jest nad Cheruby,
święta ponad święte świętych,
błyskawico dusze oświecająca,
przewodniczko wierzących po drodze mądrości.
Różo Duchowna, Królowo Dziewic, Królowo Patriarchów,
Święta Maryjo – módl się za nami.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość,
bo przemądrzali badacze stali się głupcami,
któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga,
bo duszom przystań spokojną sposobisz,
pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą.
Wieżo z kości słoniowej, Pocieszycielko strapionych, Stolico mądrości, Święta Maryjo – módl się za nami.

Podobne rozważania

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

Rozważania w oparciu o Akatyst i Litanię Loretańską

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link