Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic światła wg bp. Długosza

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda. Większą powierzchnię na kuli ziemskiej obejmują oceany, morza, jeziora i rzeki. Dzięki wodzie żyjemy i korzystamy z niej podczas kąpieli, by nasze ciało było czyste. Nad rzeką Jordan w Ziemi Świętej Jan Chrzciciel udziela ludziom chrztu pokuty. Najpierw z pokorą ludzie wyznają swoje grzechy, żałują, postanawiają się poprawić, a wtedy Jan Chrzciciel polewa ich głowy wodą na znak, że Bóg przebaczył im grzechy. Pan Jezus staje w rzece i przyjmuje chrzest od Jana. W tym momencie Pan Bóg mówi, że Jezus jest Synem Bożym. Przyjmując chrzest pokuty Pan Jezus zapowiada, że odda swoje życie za grzechy wszystkich ludzi.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Początkiem rodziny jest zazwyczaj ślub rodziców. Po ślubie zazwyczaj nowożeńcy wyprawiają wesele. Pana Jezusa zaproszono na wesele w Kanie Galilejskiej. Była tam również zaproszona Matka Boża. Spełnia Ona zadania matki zatroskanej o nowożeńców. Zauważa, że brakuje wina, dlatego prosi Pana Jezusa, by dał dobrego wina uczestnikom wesela. Służbę zachęca, by posłusznie wykonała polecenie Pana Jezusa. Podziękujmy Jezusowi, że mieszka z nami i troszczy się z Matką Bożą o nasze rodziny.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Rodzice i nauczyciele uczą nas, jak należy postępować, by być dobrym człowiekiem. Zwracają uwagę, upominają, gdy źle postępujemy. Ich zatroskanie o nas wyraża miłość, abyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi. Pan Jezus kocha wszystkich ludzi, dlatego poucza, jak należy postępować w życiu, by z Nim budować na ziemi królestwo Boże i zasługiwać na niebo. Swoimi słowami i czynami Jezus zachęca do odpowiedzialnego życia, w którym czynimy dobro i usuwamy zło. Dlatego potrzebujemy ciągłego nawracania się, czyli usuwania zła z naszego życia, a wybierania dobra. Wtedy z Panem Jezusem budujemy królestwo Boże na ziemi.

Przemienienie na Górze Tabor

Podczas wakacji wypoczywamy nad wodą lub w górach. Góry zachęcają do długich wędrówek, które wynagradzają pięknymi widokami, gdy zdobywamy górskie szczyty. Tam właśnie możemy podziwiać górski krajobraz i zachwycać się przyrodą. Trzej apostołowie myślą, że Jezus zaprasza ich, by z góry Tabor podziwiali panoramę Galilei. Tymczasem uczestniczą w zachwycie zjawiska, w którym występuje przemieniony Pan Jezus z Mojżeszem i prorokiem Eliaszem. Jezus ukazuje apostołom prawdę, że jest Bogiem, by nadal wierzyli w Niego, gdy będzie cierpiał na krzyżu. Mojżesz z kolei przypomina, że najlepszym „przepisem na życie” są Boże przykazania. Eliasz swoją obecnością zaznacza, że należy wierzyć w Jedynego Boga. Każdy kościół jest górą Tabor, gdzie spotykamy się z Jezusem – Bogiem i Jego Ewangelią.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Rodzice wraz z Panem Bogiem troszczą się o nas, o dobre warunki w domu, kupując nam ubranie i zabiegają o dobre jedzenie. Pan Jezus także troszczy się o ludzi głodnych, dając im chleb i ryby, ale też zostawia nam najważniejszy pokarm – samego siebie. Podczas ostatniej kolacji przed swoją męką na krzyżu – zostaje z nami pod postaciami chleba i wina. Zachęca, abyśmy Go spożywali. Jezus mówi: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne”. Dziękujmy Jezusowi za Komunię Świętą. Ile razy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej – przeżywamy na ziemi niebo, ponieważ mamy na własność żywego Boga.

Źródło: bp Antoni Długosz www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic radosnych wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic bolesnych wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic chwalebnych wg bp. Długosza

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link