Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic radosnych wg św. Ludwika de Montfort

Zwiastowanie Maryi

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego Wcielenia i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o głęboką pokorę serca.
- - -
Niech łaska tajemnicy Wcielenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją naprawdę pokorną.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci wizyty Twojej Świętej Matki u swojej kuzynki Świętej Elżbiety i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi, o doskonałą miłość względem bliźniego.
- - -
Niech łaska tajemnicy Nawiedzenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją naprawdę pełną miłości.

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarujemy Ci, Dzieciątko Jezus, ten dziesiątek ku czci Twego świętego Narodzenia i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o oderwanie od dóbr świata, o miłość ubóstwa i biednych.
- - -
Niech łaska tajemnicy Narodzenia wstąpi do mojej duszy i uczyni ją ubogą w duchu.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego Ofiarowania w Świątyni przez ręce Maryi i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki, o dar mądrości i czystości serca i ciała.
- - -
Niech łaska tajemnicy Oczyszczenia wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą i naprawdę czystą.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego znalezienia przez Maryję wśród uczonych, po całych trzech dniach odkąd Cię zgubiła i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej świętej Matki o nawrócenie nasze i braci odłączonych.
- - -
Niech łaska tajemnicy odnalezienia Pana Jezusa w Świątyni wstąpi do mojej duszy i nawróci ją naprawdę.

Źródło: św. Ludwik Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca Świętego

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic bolesnych wg św. Ludwika de Montfort

Rozważania tajemnic chwalebnych wg św. Ludwika de Montfort

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link