Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic radosnych wg bp. Długosza

Zwiastowanie Maryi

Cieszymy się, gdy rodzice mówią nam, że powiększy się nasza rodzina: mamusia urodzi siostrę lub brata. Taką radość przeżywa Matka Boża, gdy dowiaduje się, że Pan Bóg wybrał Ją na matkę Pana Jezusa. Maryja zgadza się na ten wybór, ponieważ zawsze jest posłuszna Panu Bogu. Wypowiada ważne słowo: Fiat, to znaczy: niech mi się stanie, jak życzy sobie Bóg. Od Matki Bożej uczymy się posłuszeństwa woli Bożej, którą przekazują nam rodzice, katecheci i nauczyciele.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Często spotykamy rodziców, braci, siostry, koleżanki i kolegów, którzy potrzebują naszej pomocy. Matka Boża dowiaduje się, że liczy na Jej pomoc krewna – Elżbieta, która za trzy miesiące urodzi syna – Jana. Maryja wędruje z Nazaretu do Ain Karim, gdzie mieszka Elżbieta, by nieść jej pomoc. Do domu Elżbiety zanosi Maryja Pana Jezusa, którego ma w sobie. Elżbieta podziwia wiarę Maryi i zawierzenie Panu Bogu. Od Matki Bożej uczymy się niesienia pomocy ludziom.

Narodzenie Pana Jezusa

Każde dziecko jest dla rodziny darem od Pana Boga. Przed jego narodzinami rodzice przygotowują ubrania, zabawki, wózek, czasem specjalny pokój. Dzień narodzin jest bardzo ważnym, radosnym wydarzeniem, który będzie świętem dla niemowlaka obchodzonym każdego roku. Narodziny Pana Jezusa świętujemy w rodzinie i Kościele. Jezus rodzi się w pomieszczeniu biednych pasterzy, by każdy mógł Go odwiedzić. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus rodzi się dla nas i cieszy się, gdy Go odwiedzamy w kościele. Jezus uczy nas miłości do każdego człowieka.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Każda rodzina „posiada” kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni, uczestniczymy we Mszy Świętej, spowiadamy się i przyjmujemy komunię. Pan Jezus także ma taki swój „kościół” w Jerozolimie – świątynię, do której przynosi Go Matka Boża, gdy ma zaledwie czterdzieści dni. Pobożny Symeon bierze Jezusa na ręce i przepowiada, że jest On światłem dla pogan – czyli także ich Bogiem i Zbawicielem. Matce Bożej mówi, że będzie cierpiała razem z Panem Jezusem.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

W każdą niedzielę i święto idziemy z rodzicami do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej, podczas której słuchamy Bożego słowa i otrzymujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Pan Jezus, gdy ma dwanaście lat przebywa sto czterdzieści kilometrów ze swoimi rodzicami z Nazaretu do Jerozolimy, by w świątyni spotkać się z Panem Bogiem. Przedłuża swój pobyt nie wracając z pielgrzymami do Nazaretu do swego miasta. Po trzech dniach poszukiwań Matka Boża odnajduje Go miedzy uczonymi, którzy zdziwieni są wiedzą, jaką posiada Pan Jezus. Wyjaśnia On swojej Mamie, że pozostał dłużej w świątyni z polecenia Pana Boga – Jego Ojca. Starajmy się także być posłusznymi Panu Bogu wypełniając polecenia jakie daje nam Pan Bóg w Bożych przykazaniach.

Źródło: bp Antoni Długosz www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic światła wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic bolesnych wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic chwalebnych wg bp. Długosza

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link