Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic chwalebnych wg św. Ludwika de Montfort

Tajemnica Zmartwychwstania

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twego tryumfalnego Zmartwychwstania i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o żywą wiarę.
- - -
Niech łaska Zmartwychwstania wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę wierzącą.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego chwalebnego Wniebowstąpienia i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o stałą nadzieję i wielkie pragnienie Nieba.
- - -
Niech łaska tajemnicy Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją całą jakby niebem.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Ofiarujemy Ci, Duchu Święty, ten dziesiątek ku czci tajemnicy Zesłania Ducha Świętego i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Maryi Twojej wiernej Oblubienicy, o mądrość Bożą, aby wszyscy poznali, zasmakowali i praktykowali prawdę i innych do niej prowadzili.
- - -
Niech łaska Zesłania Ducha Świętego wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę mądrą mądrością Bożą.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia z duszą i ciałem Twojej Świętej Matki i prosimy Cię, przez te dwie tajemnice i przez Jej wstawiennictwo, o prawdziwe nabożeństwo do Niej, aby dobrze żyć i dobrze umrzeć.
- - -
Niech łaska Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę czcicielką Maryi.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci chwalebnego Ukoronowania Twojej Świętej Matki w Niebie i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez Jej wstawiennictwo o wytrwałość i postęp w cnocie aż do śmierci i o koronę wieczną, która jest nam przygotowana. O tę samą łaskę prosimy dla wszystkich sprawiedliwych i wszystkich naszych dobrodziejów.
- - -
Panie Jezu, prosimy Cię przez Twoją chwałę i przez zasługi Twojej Świętej Matki, abyś nawrócił grzeszników, pomógł konającym, uwolnił dusze czyśćcowe i udzielił wszystkim nam łaski dobrego życia i dobrej śmierci i dopuścił do uczestnictwa w Twojej chwale, by oglądać Cię pewnego dnia twarzą w twarz i kochać Cię przez całą wieczność. Amen.

Źródło: św. Ludwik Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca Świętego

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic radosnych wg św. Ludwika de Montfort

Rozważania tajemnic bolesnych wg św. Ludwika de Montfort

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link