Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic chwalebnych wg bp. Długosza

Tajemnica Zmartwychwstania

Kiedy dowiadujemy się o śmierci babci, cioci lub umiera mamusia, tatuś czy brat – smucimy się bardzo. Także współczujemy, gdy w rodzinie kolegów umrze bliska osoba. 1 listopada odwiedzamy groby bliskich, na których najczęściej znajduje się krzyż. On przypomina Pana Jezusa, który nie zakończył swojej życiowej misji krzyżową śmiercią. Trzeciego dnia po pogrzebie – zmartwychwstaje – przywraca sobie życie, ponieważ jest Bogiem. Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie nie umrze! Z żywym Jezusem spotykają się kobiety, apostołowie, uczniowie z Emaus. My spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem w Jego słowie i sakramentach świętych, a zwłaszcza w Komunii Świętej.

Tajemnica Wniebowstąpienia

Każdy z nas chciałby spotkać się ze sprawiedliwością w życiu. Tymczasem wielu ludzi oszukuje, okrada. W wielu krajach toczą się wojny przynosząc cierpienie ludzi. Dlatego pragniemy spokoju i bezpieczeństwa. Pan Jezus buduje z nami Jego królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju oraz obiecuje niebo. Jezus mówi: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przed wstąpieniem do nieba mówi: Idę do domu Boga Ojca przygotować wam mieszkanie. Tam spotkamy się ze sprawiedliwością. Jezus zbawi nas bez naszej pomocy, lecz na niebo sami musimy zasłużyć. Starajmy się realizować Jezusowy „przepis na życie”, który zawarty jest w dziesięciu Bożych przykazaniach. Każde „tak” wypowiedziane na propozycję Bożego przykazania i jego spełnienie w życiu jest biletem do nieba.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

W każdej rodzinie występuje podział obowiązków. Rodzice zarabiają na utrzymanie rodziny, mama przygotowuje posiłki, dzieci pomagają w sprzątaniu domu, pilnowaniu młodszego rodzeństwa, przygotowywaniu zadanych lekcji szkolnych. Trójca Święta wprawdzie wspólnie działa, lecz przypisujemy poszczególnym Osobom Boskim specjalne zadania. Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży odkupił nas, a Duch Święty uświęca. Dlatego po wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie i Matka Boża oczekują na przyjście Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi do nas w każdym sakramencie, ale bardzo uroczyście zstępuje na nas w sakramencie bierzmowania. Dziękujmy za ten sakrament.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

Kochamy nasze mamy, z którymi jesteśmy bardzo związani przez całe życie. Pan Jezus także ceni swoją Matkę, która zawsze jest Mu wierna i współpracuje w służbie dla nas. Maryja jako jedyna z ludzi nie ma grzechu pierworodnego, dlatego pokazuje obraz człowieka, który nigdy nie odszedł od Boga. Pan Jezus wynagradza Maryi jej święte życie zabierając Ją do nieba z duszą i ciałem. Wniebowzięta Matka Boża modli się za nami w niebie. Dziękujmy Maryi za ten dar modlitwy.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Z okazji urodzin czy imienin naszych matek przygotowujemy im prezenty, które wyrażają naszą miłość. Pan Jezus przygotował prezent w niebie dla swej Matki koronując Ją na królową nieba i ziemi. Matka Boża tęskni za nami, dlatego Jej królowanie oznacza służenie ludziom. Znakiem obecności Matki Bożej z nami są sanktuaria na ziemi, w których Jej obrazy i figury mówią, że jest Ona obecna w naszym życiu. W tych miejscach mówi do nas: Wszystko wykonujcie, o co prosi was Pan Jezus. Słuchajcie mojego Syna! Matko Boża, będziemy posłuszni Twojej prośbie, by spełniać wolę Pana Jezusa.

Źródło: bp Antoni Długosz www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic radosnych wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic światła wg bp. Długosza

Rozważania tajemnic bolesnych wg bp. Długosza

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link