Rozważania różańcowe

Rozważania tajemnic bolesnych wg św. Ludwika de Montfort

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojej agonii śmiertelnej w Ogrodzie Oliwnym i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o doskonały żal za nasze grzechy i doskonałą zgodę z Twoją świętą wolą.
- - -
Niech łaska agonii Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę żałującą za swe grzechy i zgodną z wolą Bożą.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego krwawego biczowania i prosimy Cię przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o doskonałe umartwienie moich zmysłów.
- - -
Niech łaska biczowania Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę umartwioną.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojego okrutnego cierniem ukoronowania i prosimy Cię, przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o wielką pogardę dla świata.
- - -
Niech łaska tajemnicy koronowania cierniem Jezusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę przeciwną zasadom świata.

Tajemnica niesienia krzyża

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twojej cierpliwości we wchodzeniu z krzyżem na Kalwarię i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o wielką cierpliwość, aby nieść za Tobą nasz krzyż, we wszystkie dni naszego życia.
- - -
Niech łaska tajemnicy Jezusa, który wchodzi na Kalwarię obciążony krzyżem, wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę cierpliwą.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Ofiarujemy Ci, Panie Jezu, ten dziesiątek ku czci Twego ukrzyżowania na Kalwarii i prosimy Cię, przez tę tajemnicę i przez wstawiennictwo Twojej Świętej Matki, o wielką odrazę do grzechu, umiłowanie krzyża i dobrą śmierć dla nas i dla tych, którzy w tej chwili konają.
- - -
Niech łaska tajemnicy Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa wstąpi do duszy mojej i uczyni ją naprawdę świętą.

Źródło: św. Ludwik Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca Świętego

Podobne rozważania

Rozważania tajemnic radosnych wg św. Ludwika de Montfort

Rozważania tajemnic chwalebnych wg św. Ludwika de Montfort

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link