Rozważania różańcowe

Rozważania o aniołach do tajemnic radosnych

Zwiastowanie Maryi

Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, aby oznajmił Maryi, że Bóg wybrał ją na Matkę Syna Bożego. Maryja przyjmuje słowo Boże, rozważa, wierzy w orędzie, jakie ono zawiera, poddaje się mocy Ducha Bożego i oddaje się cała do dyspozycji Boga. Każdemu z nas Bóg podaje swoją wolę i  natchnienia poprzez naszego Anioła Stróża.
Czy idę za Jego oświeceniami i poddaję się woli Boga?

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja udaje się z wizytą do starszej od siebie krewnej, Elżbiety. Daje nam przez to świadectwo, że miłość do Boga trzeba sprawdzać miłością do  ludzi, służąc im pokornie. Matka Boga służy Elżbiecie, ale także nam wszystkim, swoim dzieciom. Z miłością usługuje mi także mój Anioł Stróż.
Czy uczę się od niego postawy pokornego służenia innym ludziom? Czy z Maryją i Aniołami uwielbiam dobrego Boga?

Narodzenie Pana Jezusa

W mieście Betlejem narodził się Pan, Mesjasz i Zbawiciel, a nie było dla Niego miejsca w gospodzie. W okolicy Betlejem pasterze czuwali nad swoimi stadami i to im Anioł Pański oznajmia narodziny Zbawiciela. Podziwiajmy wiarę pasterzy, którzy otrzymawszy zachętę, nie nakaz, od Anioła wierzą, że to Bóg przez niego mówi i udają się z pokłonem do Dzieciątka i razem z Aniołami wielbią Je z radością.
Czy z wiarą przyzywam świętych Aniołów, by pomogli mi w dziękczynieniu?

Ofiarowanie Pana Jezusa

Józef i Maryja przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Każdy z nas przez chrzest święty, został poświęcony i ofiarowany Panu Bogu, stając się Jego przybranym dzieckiem, członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa i świątynią Bożą.
Czy idę za natchnieniami Anioła Stróża, który mnie wspomaga, bym lepiej poświęcał i oddawał się Bogu?

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Przez trzy długie dni Maryja przeżywała ból i niepokój, szukając Jezusa. W ten sposób Bóg przygotował Maryję, aby wiedząc w jakim stanie są grzesznicy, gdy odłączą się od Boga, mogła należycie ich rozumieć i wspomagać. Jezus zaś miał Ją uczynić w przyszłości Matką grzeszników i ich ucieczką.
Czy zawsze, kiedy się zagubię w grzechach, z niepokojem szukam Boga tak, jak Maryja i czy proszę Aniołów, aby pomogli mi Go odnaleźć?

Źródło: „Różaniec razem z Aniołami”, str. 39-72, www.aniol.org.pl

Podobne rozważania

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic światła

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic bolesnych

Rozważania ze św. Michałem Archaniołem do tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link