Rozważania różańcowe

Rozważania na podstawie Listu o Różańcu św. Jana Pawła II

Zwiastowanie Maryi

Radość promieniująca z wydarzenia Wcielenia jest widoczna od chwili zwiastowania, gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: Raduj się, Maryjo. W tej zapowiedzi osiąga swój cel cała historia zbawienia, a nawet poniekąd sama historia świata.

Jeśli bowiem planem Ojca jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie, to w jakiś sposób całego wszechświata dosięga Boska łaskawość, z jaką Ojciec pochyla się nad Maryją, by uczynić Ją Matką swego Syna. Cała ludzkość jest niejako objęta owym fiat – „niech się stanie” – którym z gotowością odpowiada Ona na wolę Boga.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Pod znakiem radości jest scena spotkania z Elżbietą, w której sam głos Maryi i obecność Chrystusa w Jej łonie sprawiają, że Jan poruszył się z radości.

Narodzenie Pana Jezusa

W wesele obfituje scena z Betlejem, w której narodzenie Bożego Dziecięcia, Zbawiciela świata, aniołowie opiewają i ogłaszają pasterzom właśnie jako radość wielką.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Dwie ostatnie tajemnice, choć zachowują posmak radości, zapowiadają równocześnie oznaki dramatu. Ofiarowanie w świątyni bowiem, wyrażając radość z konsekracji i doprowadzając do zachwytu starca Symeona, obejmuje też proroctwo o znaku sprzeciwu, jakim to Dziecię będzie dla Izraela, oraz mieczu, który przeniknie duszę Matki.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Radosne, a zarazem dramatyczne jest opowiadanie o dwunastoletnim Jezusie w świątyni. Ukazuje się On tutaj w swej Boskiej mądrości i zasadniczo jako Ten, kto „naucza”. Objawienie w Nim tajemnicy Syna całkowicie oddanego sprawom Ojca jest zapowiedzią ewangelicznego radykalizmu, który w obliczu bezwzględnych wymogów Królestwa wykracza ponad najserdeczniejsze nawet więzi ludzkie. Nawet Józef i Maryja, zatrwożeni i zaniepokojeni, nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Podobne rozważania

Tajemnice światła ze św. Janem Pawłem II

Tajemnice bolesne ze św. Janem Pawłem II

Tajemnice chwalebne ze św. Janem Pawłem II

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link