Rozważania różańcowe

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę; przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Prosimy Cię Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.

Tajemnica niesienia krzyża

Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu.

Źródło: zrff.pl

Podobne rozważania

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link