Rozważania różańcowe

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Zwiastowanie Maryi

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznali, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę; spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać.

Narodzenie Pana Jezusa

Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.

Źródło: zrff.pl

Podobne rozważania

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

Rozważania na podstawie kolekt mszalnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link