Rozważania różańcowe

Różaniec z bł. M. Franciszką Siedliską

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Moja dusza jęczała jak w czyśćcu. Zdawało mi się, że wszystko zamarło we mnie dla Pana Boga: i wiara, i ufność, i miłość, i oddanie się Bogu. Zdawało mi się, że siły i życie ulatują ze mnie, lecz we wszystkim zdawałam się na wolę Pana Jezusa, aby spełniło się we wszystkim Jego upodobanie we mnie.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Ileż Ty za moje grzechy musiałeś wycierpieć w Twoim biczowaniu, w obnażeniu z szat. Tyś w męce swej widział moje grzechy i właśnie te grzechy sprawiały Ci szczególną boleść. Dla zadośćuczynienia za nie przyjąłeś osobne cierpienia: bicze, razy, zniewagi. Ach, Panie, pragnę oddać się Tobie więcej.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Po południu, w czasie Różańca, z miłosierdzia Twego, mój najsłodszy Panie, przedstawiłeś duszy mej obraz Twego ukoronowania cierniem. Stanąłeś, mój Królu, cierniem ukoronowany, przed oczami mej duszy. Nic nie mogłam uczynić, jak tylko rzucić się do nóg Twoich, by tam Cię wielbić, adorować, przepraszać i cierpieć z Tobą nad męką Twą i nad grzechami mymi, które były jej powodem, mój Królu najsłodszy.

Tajemnica niesienia krzyża

Pan wewnętrznie mnie poruszył i dał mi pragnienie niesienia za Nim mego krzyża, znosząc bez skargi i bez słowa, dla Jego miłości, wszystkie ciężary, krzyże, cierpienia, trudności wewnętrzne i zewnętrzne, które spodoba się Jemu na mnie zesłać.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Przed godziną trzecią, gdy poszłam do kaplicy, aby tam, w godzinie najstraszniejszej męki Zbawiciela uwielbiać Go, przeprosić, podziękować, okazać Mu wdzięczność i miłość za okazane mi dobrodziejstwo, że życie swe za mnie oddał, Krew Najświętszą przelał…, ujrzałam się w duchu u stóp krzyża Pana Jezusa… O Panie, czy to być może, żeby do takiego stopnia doszła miłość Twoja, żeś życie swoje dla mnie oddał i poświęcił?

Podobne rozważania

Różaniec z bł. M. Franciszką Siedliską

Różaniec z bł. M. Franciszką Siedliską

Różaniec z bł. M. Franciszką Siedliską

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link