Rozważania różańcowe

Różaniec o pokój ze św. Janem Pawłem II

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka, zdolna pokierować sercami tych wszystkich, którzy żyją w sytuacjach konfliktowych, i tych, którzy trzymają w swych rękach losy narodów.św. Jan Paweł IIW dzisiejszym świecie, jak niegdyś w Ogrodzie Oliwnym toczy się walka dobra ze złem. Dziś też toczy się walka o pokój. Ty dzisiaj od nas, jak niegdyś od Apostołów, oczekujesz modlitwy i czuwania. Dodawaj więc nam siły, abyśmy wytrwali przy Tobie, abyśmy wytrwali w dobru, abyśmy wytrwali w nadziei, że pokój zawsze jest możliwy.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Różaniec usposabia do przyjmowania, doświadczania oraz do szerzenia wokół siebie tego prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem Zmartwychwstałego.św. Jan Paweł IIOgłupiały tłum odrzuca Boga, a wybiera zbrodniarza - Barabasza. Aby człowiek mógł dokonywać dobrych wyborów, musi kontemplować, wpatrywać się w oblicze Chrystusa, który jest Księciem Pokoju. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w życiu dokonywali zawsze dobrych wyborów. Niech w naszych sercach gości Twój pokój, abyśmy nim żyli i szerzyli go wokół siebie.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Różaniec jest modlitwą pokoju także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi. Różaniec musi również ukazywać oblicze Chrystusa w braciach, zwłaszcza tych najbardziej cierpiących.św. Jan Paweł IIPiłat, wskazując na Jezusa. powiedział «oto człowiek». Zbawiciel jest obecny w każdym człowieku, a szczególnie tym najbardziej cierpiącym. Kiedy podczas wojny cierpią i umierają ludzie, to sam Chrystus w nich cierpi i umiera. Polecamy Ci, Jezu, wszystkich ludzi cierpiących z powodu wojen: rannych, konających, uchodźców, a szczególnie dzieci, które tracą rodziców, czy też niejednokrotnie same są zmuszane do walki.

Tajemnica niesienia krzyża

Jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby stawania się Jego Cyrenejczykiem względem każdego brata przybitego cierpieniem czy zdruzgotanego rozpaczą?św. Jan Paweł IISzymon z Cyreny przypomina nam nieustannie o obowiązku niesienia pomocy wszystkim cierpiącym z powodu wojen - także poprzez modlitwę. Panie Jezu, pokornie Cię prosimy, weź w swą opiekę wszystkich cierpiących z powodu wojen i konfliktów zbrojnych. Wspomagaj również swoją mocą tych wszystkich, którzy niosą pomoc innym - dodawaj im siły i odwagi.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas budowniczymi pokoju w świecie. Pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj «walka» tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska.św. Jan Paweł IIŚmierć Chrystusa na Krzyżu, wbrew temu co sądzą niektórzy, nie jest hańbą, przegraną, lecz zwycięstwem. Dzisiaj wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i rozważając tajemnicę Jego śmierci, czerpiemy z niej wiarę, że dobro zawsze ostatecznie zwycięża; czerpiemy nadzieję, że nasza «walka» o pokój będzie zwycięska.

Źródło: ks. Robert Strus, www.niedziela.pl

Podobne rozważania

Tajemnice radosne ze św. Janem Pawłem II

Tajemnice światła ze św. Janem Pawłem II

Tajemnice chwalebne ze św. Janem Pawłem II

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link