Rozważania różańcowe

Różaniec o pokój (taj. bolesne)

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Ogrójec to miejsce modlitwy i zdrady. To tu Jezus modlił się przed męką o wypełnienie woli Ojca, a Judasz pocałunkiem zdradził Mistrza. Współczesny świat jest także miejscem modlitwy i zdrady. Judasz nie modlił się z Jezusem na Górze Oliwnej. Był wtedy daleko od Mistrza i realizował swój szatański plan.
Odejście od Chrystusa i od Jego przykazania miłości to wejście w noc zdrady, gdzie nie ma pokoju. Przebacz, Jezu, tym, którzy się nie modlą. Ich serce jest wciąż niespokojne, bo nie spoczęło w Tobie. Usłysz naszą modlitwę i obdarz ludzkość pokojem.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Czy w imię prawa można bić i poniewierać niewinnego człowieka? Można! Spójrz na ubiczowanego Jezusa. Ile niewinnej krwi przelewa się w świecie, w którym żyjemy, skoro św. Jan Paweł II nie wahał się nazwać naszych czasów „cywilizacją śmierci”?
Dzieje się tak, bo ludzie zapomnieli, że Bóg jest Panem, którego największą prośbą jest przykazanie miłości. Wybacz, Panie, tym, którzy łamią prawo Boskie i ludzkie. Obdarz nas trwałym pokojem opartym na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Jezu, to Ty jesteś Zwycięzcą! Nie Twoi oprawcy, którzy pluli Ci w twarz, którzy wcisnęli na Twoją głowę koronę z ciernia i robili z Ciebie pośmiewisko. Ty, skatowany i wyśmiany, wdeptany w ziemię, ale o sercu pełnym miłości. Serca Twoich katów przepełniała jedynie nienawiść.
Ile nienawiści może pomieścić ludzkie serce? Serce, które Ty, Boże, powołałeś do miłości. Przebacz, Panie, wszystkim, którzy swoją nienawiścią zadają ból i cierpienie innym. Napełniaj wciąż nasze serca miłością i obdarz świat upragnionym pokojem.

Tajemnica niesienia krzyża

Czy potrzebna była tak wielka ofiara cierpienia, upadków, w końcu śmierci samego Syna Bożego, by świat dostąpił zbawienia? Taką miłością zostaliśmy obdarowani przez Boga. Tylko że ten świat Ciebie nie pokochał, Panie. Są ludzie, którzy dla pieniędzy i władzy gotowi są zrobić wszystko, nawet rozniecać wojny i zabijać.
Przebacz, Panie, tym, dla których nie istniejesz, i tym, którzy Cię odrzucili. Popatrz na modlitwy tych, którzy Cię kochają i tylko w Tobie pokładają nadzieję. Nie odmawiaj nam, Panie, daru pokoju.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Wielu nie pojmuje słów, które wypowiedziałeś do swoich katów: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy można darować zbrodnie tym, którzy dokonują ich w imię jakiejś nieludzkiej ideologii? Czy można wybaczyć tym, którzy wciąż zabijają? Trzeba, bo Jezus naucza: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Przebaczamy, Jezu, i prosimy o przebaczenie! Bo tylko wtedy możliwy jest pokój, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś.

Źródło: gloria.tv

Podobne rozważania

Różaniec o pokój (taj. radosne)

Różaniec o pokój (taj. światła)

Różaniec o pokój (taj. chwalebne)

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link