Rozważania różańcowe

Rachunek sumienia z różańcem w ręku

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Jezus ze strachu przed swoją męką i śmiercią pocił się krwią, błagał swojego Ojca o ratunek... Ale podjął mękę, bo taka była wola Boga. Czy ja szukam woli Bożej dla mnie? Czy zgadzam się na trud i krzyż (nawet gdy ich nie rozumiem)?

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Chrystus był biczowany bez jakiejkolwiek litości. Czy ja mam litość dla ludzi wokół siebie? Czy nie szukam za wszelką cenę sprawiedliwości, nawet gdy należy okazać miłosierdzie?

Tajemnica cierniem ukoronowania

Ukoronowanie ostrymi cierniami zamiast koroną. Czy ja nie szukam poklasku w swoim życiu? Czy nie jestem pyszny i egoistyczny w myśleniu o sobie samym?

Tajemnica niesienia krzyża

Dźwiganie krzyża aż na Golgotę... Czy ja się nie skarżę na swoje życie - swoje codzienne krzyże?

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Bóg z miłości do mnie nie wahał się nawet umrzeć. Czy ja nie wydzielam swojej miłości dla innych ludzi, dla Boga? Czy jestem ofiarny i wielkoduszny?

Podobne rozważania

Rachunek sumienia z różańcem w ręku

Rachunek sumienia z różańcem w ręku

Rachunek sumienia z różańcem w ręku

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link