Rozważania różańcowe

Pokora Wcielenia Boga

Zwiastowanie Maryi

Bóg jest pokorny. Całą sprawę Wcielenia i Odkupienia postawił na decyzji Kobiety. Uzależnił się od Tak Maryi. Człowiek mógł dyktować warunki Bogu... Bo to nie jest Bóg pychy, lecz pokory.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Bóg jest pokorny. Objawia się św. Janowi i św. Elżbiecie jako nienarodzone Dziecko - będąc jeszcze w łonie Maryi. Nie jako tryumfator, nie jako wielki wódz. Jest pokornym dzieckiem, skrytym w swojej Matce.

Narodzenie Pana Jezusa

Bóg jest pokorny. Postanowił narodzić się w szopie - w sianie wśród zwierząt. Zasługiwał na najpiękniejsze warunki, a wybrał uniżenie w brudzie. Dziś stajnia, a już wkrótce uniżenie aż po krzyż.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Bóg jest pokorny. Gdy Król całego stworzenia przybył do Świątyni w Jerozolimie, powinien być przyjęty przez wszystkich kapłanów wraz z całym splendorem. Tymczasem wita go tylko dwoje starszych ludzi - Symeon i Anna.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Bóg jest pokorny. Objawia się nam jako Nastolatek, który może się zgubić swoim rodzicom. Jest Synem, który jest w pełni posłuszny - nie tylko Bogu, ale również swoim ziemskim opiekunom. Absurd pokory i uniżenia Boga - Bóg posłuszny człowiekowi!

Podobne rozważania

Rozmawiając z Jezusem (taj. światła)

Rozmawiając z Jezusem (taj. bolesne)

Rozmawiając z Jezusem (taj. chwalebne)

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link