Rozważania różańcowe

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Nawet w „ciemnej dolinie”, o której mówi Psalmista, kiedy kusiciel popycha nas ku desperacji albo namawia, by pokładać złudne nadzieje w dziełach własnych rąk, Bóg czuwa nad nami i nas umacnia. Nawet w wielkim bólu, jakie niesie nędza, samotność, przemoc i głód, które gnębią bez wyjątku starych, dorosłych i dzieci, Bóg nie pozwala, by zapanowały ciemność i strach.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Oto nowy sposób, jakim zwycięża Bóg – przemocy nie przeciwstawia większej przemocy. Na przemoc odpowiada jej przeciwieństwem – miłością do końca, krzyżem. Oto prosty sposób, jakim Bóg odnosi zwycięstwo: swą miłością – tylko tak jest to możliwe – stawia tamę przemocy.

Tajemnica cierniem ukoronowania

My, ludzie, żyjemy wyobcowani w słonej wodzie cierpienia i śmierci; w morzu ciemności pozbawionym światła. Sieć Ewangelii wydobywa nas z odmętów śmierci i przybliża do blasku Bożego światła, do prawdziwego życia.

Tajemnica niesienia krzyża

Bóg, który stał się Barankiem, mówi nam, że świat zostaje zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Cierpliwość Boga odkupia świat, a niecierpliwość ludzi go niszczy.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

W tajemnicy Ukrzyżowanego dokonuje się owo zwrócenie Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, by podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie.

Źródło: rozaniec.eu

Podobne rozważania

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link