Rozważania różańcowe

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wyznanie wiary nie jest sumą zdań, nie jest jakąś teorią. Jego korzenie tkwią w wydarzeniu chrztu, w wydarzeniu spotkania Boga z człowiekiem. W tajemnicy chrztu Bóg pochyla się nad nami – ludźmi, wychodzi nam naprzeciw i w ten sposób sprawia, że zbliżamy się jedni do drugich. W ten sposób tworzy z nas wszystkich jedną wielką rodzinę w powszechnej wspólnocie Kościoła.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Módlmy się za siebie nawzajem, aby Chrystus niósł nas na ramionach i byśmy uczyli się nosić jedni drugich.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Pragniemy wciąż na nowo upraszać to zbawcze spojrzenie Jezusa: dla wszystkich, na których spoczywa w Kościele odpowiedzialność; dla wszystkich cierpiących z powodu zamętu panującego w naszych czasach; dla ludzi wielkich i małych. Panie, wciąż na nowo ogarniaj nas spojrzeniem, dźwigaj nas ze wszystkich upadków i bierz nas w swoje dobre ręce.

Przemienienie na Górze Tabor

Tylko tam, gdzie widać Boga, naprawdę zaczyna się życie. Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym sensu wytworem ewolucji. Każdy z nas jest owocem myśli Bożej. Każdy z nas jest chciany, każdy jest kochany, każdy jest niezbędny. Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie samego; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego.

Źródło: rozaniec.eu

Podobne rozważania

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

Papież Benedykt XVI wobec tajemnic różańcowych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link