Rozważania różańcowe

Myśli s. Łucji

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nasza wielkość jest niezmierzona: zostaliśmy wybrani przez Boga, Bóg nas strzeże, Jego obecność uświęca nas na chwałę Jego chwały. Jesteśmy żywym tabernakulum, w którym mieszka Trójca Przenajświętsza, jesteśmy domem Boga i bramą nieba! O Trójco Święta, Ty jesteś we mnie światłem, łaską, miłością!

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Polecenie Maryi w Kanie Galilejskiej ukazuje Matkę zawsze zatroskaną o doprowadzenie dzieci w ramiona Ojca. Usługujący mogli ujrzeć cud przemiany wody w wino; uczynili to, co Maryja im zaleciła, i poszli za słowem Jezusa. Taka jest droga zbawienia: słuchać słowa Bożego i iść za nim.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Bóg nie pragnie zguby grzesznika, ale tego, aby się nawrócił i żył. Z racji naszego zjednoczenia z Chrystusem i Jego Kościołem powinniśmy miłować tych, którzy mówią źle o nas, złorzeczą nam i nas prześladują. Nasze wybaczenie pociągnie ich na nowo w Boże ramiona.

Przemienienie na Górze Tabor

Chodzić w obecności Boga to uświadamiać sobie, że Jego wzrok spoczywa na nas. Zrodzi się w nas wówczas wola wypełnienia Jego Prawa, aby sprawić Mu radość, zasłużyć sobie na Jego życzliwość i uświęcić się, aby się z Nim w końcu utożsamić. Na tym polega prawdziwe zjednoczenie z Bogiem, i to dla wszystkich.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

On wciąż ofiarowuje się za nas Ojcu: cichy i modlący się w samotności naszych kościołów, zlekceważony, upokorzony i biedny, skazany na więzienie naszych tabernakulów. Orędzie żąda od nas, abyśmy ofiarowywali Trójcy Przenajświętszej jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, jakimi jest ona obrażana, tę Boską Żertwę naszych ołtarzy.

Źródło: rozaniec.eu

Podobne rozważania

Myśli s. Łucji

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link