Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Zwiastowanie Maryi

Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. (Łk 1, 38)
Przyjąć wolę Boga, zaufać i pójść za Nim, podporządkowując swoje życie. Wiemy, że to nie jest wcale łatwe. Bardziej byśmy chcieli, by to Bóg podporządkował się naszej woli i spełniał to, o co Go prosimy.
Maryjo, naucz nas poddawać się woli Boga.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana. (Łk 1, 46)
Wielbić Boga za to, co od Niego otrzymujemy, nawet w sytuacji, kiedy do końca tego nie rozumiemy.
Maryjo, naucz nas ufać Bogu.

Narodzenie Pana Jezusa

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 10-11)
Bóg posłał swojego Syna na świat, aby nas zbawił. Posłannictwo Mesjasza to wykupienie ludzkości spod władzy szatana.
Maryjo, naucz nas radości bycia z Bogiem.

Ofiarowanie Pana Jezusa

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga. (Łk 2, 27-28)
Bóg realizuje swój plan, zachowując zwyczaje Prawa. Bóg nie łamie Prawa, ale je wypełnia i nas zachęca do takiej samej postawy.
Maryjo, naucz nas wypełniać Boże prawo.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Łk 2, 46)
Bóg przysłuchuje się i zadaje pytania. To wyraz wielkiej pokory i szacunku dla tych, którzy prowadzili dyskusje w świątyni jerozolimskiej. Dziś tak bardzo brakuje szacunku dla wiedzy i rozmówcy.
Maryjo, naucz nas wsłuchiwać się w głos Boga i zadawać Mu pytania.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link