Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
(Łk 22, 46)

Można przespać całe swoje życie – tzn. być obojętnym na wszystko, co się dzieje wokół. Ale można wstać i wziąć wszystko w swoje ręce i zaufać Bogu.

Panie Jezu, daj nam siłę do modlitwy i kroczenia za Tobą.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
(Łk 23, 14.16)

Nie znalazłem winy, ale każę Go wychłostać. To takie typowo ludzkie – każdemu coś, by każdy był zadowolony. Jak w przysłowiu – Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.

Panie Jezu, daj nam siłę do stawania po stronie Boga i oddawania Jemu wszystkiego.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i oddawali Mu hołd.
(Mk 15, 17.19)

Przewrotność życia ludzkiego; przewrotność polityki i ludzkich działań – pluć i oddawać hołd. Jakże często możemy się z tym spotkać – w domu, rodzinie, parafii, społeczeństwie, miejscu pracy.

Panie Jezu, daj nam siłę, by nasze życie było bez intryg i przewrotności.

Tajemnica niesienia krzyża

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, by go niósł za Jezusem.
(Łk 23, 26)

Pomoc, wsparcie, współczucie to elementy których tak bardzo potrzebujemy w naszej codzienności. Człowiek nie jest samotną monadą – jest otwarty na drugiego.

Panie Jezu, daj nam siłę do niesienia pomocy potrzebującym.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

A lud stał i patrzył.
(Łk 23, 35a)

Stanąć obok, założyć ręce, przyglądać się, ale nie uczestniczyć – jakże to znane nam postawy. Po co się narażać, angażować, lepiej mieć „święty spokój”.

Panie Jezu, daj nam odwagę do życia, a nie wegetacji. Daj odwagę do uczestniczenia, a nie patrzenia.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link