Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego...
(Łk 3, 21)

Chrzest to wejście na drogę wiary. To moment otwarcia na przyjęcie Bożych darów i stanie się Bożym dzieckiem.

Panie Jezu, daj, byśmy na nowo zrozumieli wartość sakramentu chrztu.

Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
(J 2, 4-5)

Małżeństwo podniósł Chrystus do godności sakramentu. Małżonkowie zapraszają Boga do wspólnoty swojego życia. Gdy się rozwodzą, gdzie odsyłają zaproszonego Gościa?

Panie Jezu, daj nam przywrócić wartość sakramentu małżeństwa.

Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
(Łk 13, 2-3)

Łatwo jest szukać grzechu u innych, a nie widzieć go w sobie. Świat, walcząc z Kościołem, wyszukuje grzechów członków Kościoła. To ból, że one są, ale zdaje się nie dostrzegać grzechów u siebie.

Panie Jezu, daj nawrócenie, by nikt nie zginął.

Przemienienie na Górze Tabor

I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
(Mk 9, 7)

Słuchać Chrystusa to słuchać Jego Kościoła, to wczytywać się w karty Pisma Świętego; to żyć zgodnie z przykazaniem miłości.

Panie Jezu, daj nam odkryć na nowo wartość Twoich słów.

Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie przelana.
(Łk 22, 19-20)

Eucharystia i przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej to pokarm na życie wieczne; to pokarm dający siłę do walki z grzechem i słabościami.

Panie Jezu, daj nam, byśmy zrozumieli wartość sakramentalnej Komunii Świętej.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

Rozważania różańcowe w formie książeczki?

Jeśli jesteś zainteresowany formą drukowaną (jako elegancka broszurka z rozważaniami na cały tydzień) to kliknij przycisk poniżej!

Cegiełka
x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link