Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Tajemnica Zmartwychwstania

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał.
(Łk 24, 5-6)

Zmartwychwstanie to pokonanie śmierci, grzechu i szatana. My też zmartwychwstaniemy, ale już dziś możemy zatroszczyć się o wolność od grzechu i szatana.

Panie Jezu, daj nam siłę do walki ze złem.

Tajemnica Wniebowstąpienia

I rzekł do nich: Tak jest napisane: „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy”. Wy jesteście świadkami tego.
(Łk 24, 46-48)

Odpuszczenie grzechów ciężkich dokonuje się w spowiedzi sakramentalnej, dziś tak bardzo zaniedbywanej. Nie mogę się sam rozgrzeszać, bo inni też tak czynią.

Panie Jezu, daj nam łaskę powrotu do systematycznej spowiedzi sakramentalnej.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka.
(Łk 24, 49)

Do troski o królestwo niebieskie i walki o nie potrzebujemy mocy z wysoka. Bez Boga nic nie możemy uczynić. Dlatego potrzeba zaufania Jemu i poddania się Jego woli.

Panie Jezu, przyoblecz nas mocą z wysoka, byśmy wytrwali w wierze.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce przygotowane ma przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(Ap 12, 6)

Nic w naszym życiu nie jest przypadkowe: ani nasze poczęcie i narodzenie, ani szkoła, koledzy, miejsce zamieszkania itp. Bóg nam przygotował miejsce, czas i zadania do realizacji.

Panie Jezu, daj, byśmy dobrze odczytali Boży zamysł wobec siebie.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
(Rdz 3, 15)

Nie można się przyjaźnić ze wszystkimi, trzeba wybrać. Nie mogę służyć Bogu i Złemu – muszę się opowiedzieć. Wprowadzona nieprzyjaźń nakazuje opowiedzenie się po jednej stronie.

Panie Jezu, daj, byśmy zawsze wybierali dobro i po stronie dobra się opowiadali.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link