Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
(Łk 22, 39)

Z pokusą walczymy codziennie. Pokusą zniechęcenia, zwątpienia, niewiary, samotności, odrzucenia. Wiemy, że pomocą w walce jest wytrwała modlitwa.

Panie Jezu, daj nam wytrwałość i systematyczność w modlitwie.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu.
(Łk 22, 63-65)

Człowiek podniósł rękę na Boga, podnosi też rękę na drugiego człowieka. Bije, okalecza, wyśmiewa, zabija – bo nie kocha.

Panie Jezu, naucz nas kochać innych ludzi.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.
(Łk 23, 24-25)

Piłat umył ręce i wydawało mu się, że jest w porządku. Nie podjął decyzji zgodnie z sumieniem, tylko zgodnie z oczekiwaniami wrzaskliwego tłumu. Brakło mu odwagi.

Panie Jezu, daj nam odwagę stawania w obronie krzywdzonych. Daj nam prawe sumienie.

Tajemnica niesienia krzyża

Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z suchym?
(Łk 23, 30-31)

Współczesny świat zagubił się w „wyścigu szczurów”. Więcej mieć, więcej wydać i ciągle za mało i ciągle źle.

Panie Jezu, daj, byśmy byli zawsze przy Tobie – zielonym drzewie – i z Ciebie czerpali siłę do prawdziwego życia.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
(Łk 23, 43)

Najpiękniejsza obietnica, i to prawie od razu spełniona. Raj to dobro, miłość, szacunek, ciepło, wyrozumiałość...

Panie Jezu, daj, byśmy nie obiecywali, ale czynili raj na ziemi swoim dobrym postępowaniem.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link