Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Zwiastowanie Maryi

Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.(Łk 1, 29)
Pozdrowienie jest ważne. Pozdrowienie albo otwiera drogę do dialogu, albo zamyka możliwość komunikacji.
Maryjo, naucz nas, by nasze pozdrowienie kierowane do drugiego człowieka otwierało nas na dialog i spotkanie.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?(Łk 1, 43)
Odwiedziny to czas radości ze spotkania. Czy potrafię przyjść do drugiej osoby z otwartym sercem, ze wsłuchaniem się w jej życie?
Maryjo, naucz nas, jak ważne jest odwiedzanie się.

Narodzenie Pana Jezusa

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.(Łk 2, 14)
Bóg upodobał sobie w człowieku, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Mamy być obrazem Boga we współczesnym świecie.
Maryjo, naucz nas życiem głosić chwałę Boga.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi Matki Jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.(Łk 2, 34)
Proroctwo Symeona o znaku sprzeciwu konsekwencje ma i dziś. Wielu sprzeciwia się Chrystusowi i Jego znakowi, jakim jest krzyż. Wielu z tym znakiem walczy.
Maryjo, naucz nas bronić krzyża i stać przy Chrystusie.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Lecz Jezus odpowiedział: czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca.(Łk 2, 49)
Do Ojca należy wiara, nadzieja i miłość. Do Ojca należy Kościół – wspólnota ludzi wierzących. Do Ojca należy każdy z nas.
Maryjo, naucz nas być zawsze w tym, co należy do Boga Ojca.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link