Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Tajemnica Zmartwychwstania

A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
(Łk 24, 4)

Niewiasty przyszły do grobu, by namaścić ciało Pana. Oddać cześć i szacunek. Nasze kościoły opustoszały w czasie pandemii i stoimy bezradni jak przywrócić dawny blask wiary ludu.

Panie Jezu, zaradź naszej bezradności.

Tajemnica Wniebowstąpienia

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
(Łk 24, 51)

Odchodząc z ziemi do domu Ojca Jezus błogosławił apostołów i braci. Dziś tak bardzo świat potrzebuje Bożego błogosławieństwa w walce z trudnościami współczesności.

Panie Jezu, prosimy o Twoje błogosławieństwo.

Tajemnica zesłania Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
(Dz 2, 4)

Wielu z nas zostało napełnionych Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania. Dziś wielu młodych rezygnuje z przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania, twierdząc że nie jest im potrzebny.

Panie Jezu, napełnij młodych Duchem Świętym i ześlij na nich dary Ducha.

Tajemnica wniebowzięcia Maryi

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą Jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
(Ap 12, 17)

Maryja, idąc po śladach swego Boskiego Syna, doznaje łaski wniebowzięcia, ale szatan jest niezadowolony. Dlatego dziś zaciera ślady Jezusa i Maryi, by człowiek nie mógł po nich stąpać. Tak kusi do złego.

Panie Jezu, daj nam siłę strzec przykazań i podążać do Ciebie po śladach Twoich i Maryi.

Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu
(Ap 12, 1)

Każdy człowiek, który jest wierny Bogu, zostaje obleczony w słońce i Bóg składa wieniec chwały na jego głowie. To nasze przeznaczenie.

Panie Jezu, daj nam łaskę wierności.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic radosnych

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link