Rozważania różańcowe

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

Zwiastowanie Maryi

Anioł wszedł do Maryi i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
(Łk 1, 28)

Wszystko w naszym życiu rozpoczyna się od zwiastowania – czyli momentu, gdy usłyszymy wiadomość do nas kierowaną. Od nas zależy, co z usłyszaną nowiną zrobimy.

Maryjo, naucz nas słuchać i odpowiadać.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Elżbieta wydała okrzyk: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
(Łk 1, 46)

Wiara w słowo. We współczesnym świecie tak wiele słów, wiadomości i interpretacji wydarzeń do nas dociera, że nie bardzo w nie wierzymy. Umykają nam w tym natłoku słowa kierowane przez Pana.

Maryjo, naucz nas wiary w słowo skierowane do nas przez Boga.

Narodzenie Pana Jezusa

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
(Łk 2, 7)

Dla Boga nie ma miejsca. Nie było go 2000 lat temu w gospodzie, nie ma w życiu wielu współczesnych. Nawet zagrożenie życia i pandemia nie pomogły otworzyć serc ludzkich na Boga.

Maryjo, naucz nas być otwartymi na przyjęcie Boga.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.
(Łk 2, 22)

Ofiarować Bogu dar, jaki od Niego otrzymaliśmy, czyli inaczej mówiąc, okazać wdzięczność. Współczesny człowiek woła należy mi się, a tak bardzo rzadko mówi dziękuję.

Maryjo, naucz nas wdzięczności za otrzymane dary – wdzięczności Bogu i ludziom.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
(Łk 2, 48)

Ból matki i ojca, bo dziecko się pogubiło. Bo niszczy je alkohol, używki, narkotyk, złe towarzystwo.

Maryjo, naucz nas szukania tych, co się zagubili. Naucz wytrwałości, byśmy nigdy nie rezygnowali.

Źródło: ks. Paweł Gawron www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Biblią wobec tajemnic światła

Z Biblią wobec tajemnic bolesnych

Z Biblią wobec tajemnic chwalebnych

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link