Rozważania różańcowe

Dzienniczek św. s. Faustyny - tajemnice radosne

Zwiastowanie Maryi

Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa. Przed każdą Komunią świętą gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna swego, aby raczyła rozpalić we mnie ogień miłości Bożej, jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego. (Dzienniczek, 180, 1114)

Nawiedzenie św. Elżbiety

Rozważ miłość bliźniego: czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość moja? Czy modlisz się za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili? Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła. (Dzienniczek, 1768)

Narodzenie Pana Jezusa

Jezu, co jest powodem, że taisz swój majestat, że opuściłeś tron nieba, a przebywasz z nami? Odpowiedział mi Pan: Córko moja, miłość Mię sprowadziła i miłość Mię zatrzymuje. Poznałam tajemnicę Wcielenia. Jak wielkie miłosierdzie Boże zawiera się w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. (Dzienniczek, 576, 1433)

Ofiarowanie Pana Jezusa

O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę, prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia. Niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. (Dzienniczek, 915)

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu, tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim zażyłość. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem. (Dzienniczek, 454)

Źródło: misericors.org

Podobne rozważania

Dzienniczek św. s. Faustyny - tajemnice światła

Dzienniczek św. s. Faustyny - tajemnice bolesne

Dzienniczek św. s. Faustyny - tajemnice chwalebne

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link