Rozważania różańcowe

Dzieci, módlmy się za siebie nawzajem (taj. bolesne)

Tajemnica modlitwy w Ogrójcu

Pan Jezus odczuwa strach przed swoją męką, dlatego modli się do swojego Ojca w niebie o siły i umocnienie w tej trudnej chwili. Nasz Zbawiciel pokazuje nam, że nawet najczarniejsza noc w naszym życiu jest miejscem, gdzie nie jesteśmy sami, bo jest z nami Bóg. W tej dziesiątce różańca módlmy się za tych wszystkich, którzy żyją w strachu i trwodze.

Tajemnica biczowania Pana Jezusa

Żołnierze biczami smagają niewinne ciało Pana Jezusa. On niczego złego nie uczynił, a jednak przyjmuje tę torturę z miłości do mnie i ciebie. Pokazuje nam, jak mamy znosić obelgi i wyśmiewanie. Mamy być cisi i pokorni. Prośmy w tej dziesiątce różańca za wszystkich, których słowa lub śmiech są jak bicze, które boleśnie nas uderzają.

Tajemnica cierniem ukoronowania

Cierniowa korona, którą żołnierze nakładają Jezusowi na głowę jest wyśmianiem Go jako Boga, Mesjasza i Króla. Każdy mój grzech jest jak cierń, który rani głowę Pana Jezusa, mojego Przyjaciela i Mistrza. Ta tajemnica na nowo uświadamia nam, że mamy za moje grzechy żałować, aby nie zasmucać Jezusa. W tej dziesiątce prośmy za tych wszystkich, którzy nie widzą w sobie grzechu, aby Bóg dał im światłe oczy serca.

Tajemnica niesienia krzyża

Ciężar krzyża jest ogromny, a Pan Jezus pomimo wszystko bierze go na swoje ramiona. Wie, że każdy krok na tej drodze przybliża go do śmierci, a jednak idzie na Golgotę, bo czyni to dla każdego człowieka. Oddaje siebie, bo jesteśmy dla Niego bliscy jak brat czy najlepszy przyjaciel. W tej dziesiątce prośmy za naszych przyjaciół.

Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu

Ogromny smutek, który pojawił się na świecie. Pan Jezus umarł na krzyżu, wcześniej zgadzając się na przybicie do krzyża. Każdy grzech, słabość, niedoskonałość i wada zostały zmazane przez Jezusa konającego na krzyżu. W tej dziesiątce różańca prośmy szczególnie za tych, którzy wiele grzeszą o łaskę nawrócenia dla nich.

Źródło: Andrzej Muńko www.stanislawbiskup.pl

Podobne rozważania

Z Maryją do Jezusa (taj. radosne dla dzieci)

Z Maryją do Jezusa (taj. światła dla dzieci)

Z Maryją do Jezusa (taj. chwalebne dla dzieci)

x

Udostępnij rozważanie

Facebook Twitter
Mail Kopiuj link